Home / Jaunumi / Īstenots projekts “Atbalsta māja “Brīvupes””

Īstenots projekts “Atbalsta māja “Brīvupes””

Projekta īstenotājs: Ingrīda Supe

Projekta Nr.: 19-07-AL19-A019.2101-000013

Projekta kopējās izmaksas: EUR 39984,34, no kā publiskais/ELFLA finansējums sastāda EUR 27989,04.

Projekta mērķis: Attīstīt un paplašināt sniegto pakalpojumu klāstu un apjomu, izveidojot Atbalsta māju “Brīvupes”, kur atbilstošā, klientam
ērti pieejamā vidē, tiks nodrošināti kanisterapijas pakalpojumi, Montesori medicīniskās pedagoģijas nodarbības un citi rehabilitāciju un attīstību veicinoši pakalpojumi bērniem no dažādām sociālajām grupām.

Mainīt teksta izmēru