Home / Jaunumi / Informatīvais seminārs par LEADER 10.kārtu

Informatīvais seminārs par LEADER 10.kārtu

02.02.2022. plkst. 15:00 tiešsaistē notiks informatīvs seminārs par LEADER sabiedriskā labuma projektu 10. kārtu.

Aicinām reģistrēties saitē: https://ej.uz/SabiedriskaisLabums

Informācija par izsludināto projektu kārtu:
Biedrība “Ziemeļlatgales partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 10. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju.
Sludinājuma kopsumma:100 191,74 EUR
Projektu iesniegšana: 17.01.2022. – 17.02.2022.
Atbalstāmā rīcība: R.2.1. Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.
Projektu īstenošanas termiņš; 1 gads
Maksimālā atbalsta intensitāte: 90%
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 50 000.00 EUR

Informācija: https://ej.uz/ZLP10karta

Mainīt teksta izmēru