Home / Jaunumi / Dižprojekts 2020 Ziemeļlatgalē!

Dižprojekts 2020 Ziemeļlatgalē!

Ir atkal pienācis laiks lepoties ar labi padarītiem darbiem un labāko no labākajiem pieteikt Latvijas lauku foruma iniciētajai LEADER projektu godināšanai – Latvijas partnerību balvai “2020.gada LEADER DIŽPROJEKTS”.

Latvijas vietējās rīcības grupas tiek aicinātas katru gadu izvirzīt projektus no savām darbības teritorijām, kuri realizēti ar LEADER ELFLA vai EJZF fonda atbalstu un kuri ir šīs teritorijas lepnums un aktīvo cilvēku darbības apliecinājums.

Konkursa mērķis ir popularizēt unikālas un reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas īstenotas ar LEADER pieeju un saņēmis finansējumu. Jāatceras, ka galvenā nav projektu savstarpējā sacensība, bet gan lepošanās ar paveikto, sabiedrības informēšana par līdzcilvēku paveikto, iedrošinot arī citus aktīvai rīcībai.

Ziemeļlatgales partnerības teritorijā 2020. gadā ir īstenoti 50 projekti, no kuriem 18 projektiem tika piešķirts finansējums 5. kārtā, 12 projektiem 6. kārtā un 20 projektiem 7.kārtā.

Patiesi iespaidīgs īstenoto projektu skaits, par spīti sarežģītajiem 2020.gada apstākļiem un ierobežojumiem.

Biedru vairākums par mūsu Dižprojektu 2020 ir izvirzījis projektu “Pieejamības nodrošināšana Viļakas ezera salai, uzstādot koka laipu un pontonu tiltu”, ko ir attīstījusi un īstenojusi Viļakas novada dome, ieguldot projektā arī nozīmīgu pašvaldības līdzfinansējumu! Apsveicam un lepojamies!

Viļakas ezera sala ar pilsdrupām ir unikāls dabas un kultūrvēsturiskais mantojums. Sala ar savām pilsdrupām ir nozīmīgs Viļakas novada identitātes simbols. Kādreiz uz salas 13.gs tika uzbūvēta Marienhauzenas jeb Viļakas pils, kuru nocietināja 16.gs. Pils bija tā laika sabiedrības un sociālais centrs, kad pamazām ap salu ezera krastos sāka attīstīties Viļakas miests, laika gaitā kļūstot par pilsētu. Viļakas pilsdrupas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. 2020.gada 9.oktobrī tika atklāts pontona tilts un skatu tornis uz salu, tūrismu plūsma fantastiski liela. Lai pēc iespējas vairāk cilvēki varētu iedomāties kā pils izskatījās, gada nogalē uz salas ir uzstādīts arī pils makets.

Pēc Ziemeļlatgales partnerības valdes aicinājuma biedri bija izvirzījuši vēl 5 projektus Latvijas Dižprojektam. Un tie ir:

  1. “Ezertūres paplašināšanās un tūrisma pakalpojumu dažādošana Viļakas novadā”. Projektu īstenoja: Zemnieku saimniecība “Sēnīte”
  2. „Vides pieejamības nodrošināšana personām ar kustību traucējumiem Balvu dievnamos”. Projektu īstenoja: Balvu Teritoriālā invalīdu biedrība
  3. „Tehnoloģiju prakse”. Projektu īstenoja: Biedrība “SAVIEM”
  4. “Tehniskā aprīkojuma iegāde IK”ANSA-G” uzņēmuma efektivitātes un konkurētspējas paaugstināšanai”. Projektu īstenoja: IK “Asna G”
  5. “Viedais sols viedajā Rugāju ciemā”. Projektu īstenoja: Rugāju novada dome.

Latvijas Dižprojekts 2020 nominācija tiks piešķirta, balstoties uz partnerību, ekspertu un sabiedrības balsojumu.

Mainīt teksta izmēru