Home / Jaunumi / Demokrātijas akadēmija “Pilsoniskā sabiedrība – īstenošanas līmenis”

Demokrātijas akadēmija “Pilsoniskā sabiedrība – īstenošanas līmenis”

“Konstitūcija – tā ir visas tautas vienošanās, kādā valstī mēs vēlamies dzīvot. Tā veido mūsu nacionālās identitātes kodolu, kas sastāv no mūsu valodas, vēstures un vērtībām,” Latvijas Zinātņu akadēmija korespondētājlocekle, Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte profesore Sanita Osipova atgādina, ka stabila demokrātija var pastāvēt tad, kad godīgi un gudri cilvēki ir pie varas, rosinot ikvienu vēlēšanās atcerēties kandidātu iepriekš paveikto un pieņemt atbildīgus lēmumus.

23.februārī Rīgā, Mazajā Ģildē aizvadījām Demokrātijas akadēmijas nodarbību “Pilsoniskā sabiedrība – īstenošanas līmenis”, kurā teorētiski un ar skaidrojošiem piemēriem iepazinām, ko demokrātija Latvijā nozīmē no likumdošanas un tiesību viedokļa, runājām par demokrātijas pamatvērtībām un dažādiem tās īstenošanas aspektiem.

Latvijas Universitātes Biznesa,vadības un ekonomikas fakultāte docente, maģistra studiju programmas “Sabiedrības vadība” direktore Lilita Seimuškāne uzsvēra: “Uz līdzdalību līdz šim esam skatījušies diezgan šauri – kā uz iedzīvotāju attiecībām ar varu. Bet uz to var skatīties daudz plašāk – jebkurā mērogā, kur iesaistāmies lēmumu pieņemšanā – ģimenē, skolā, darba vietā, kopienā, draugu lokā un citur.”
Viens no populārākajiem veidiem, kā iedzīvotāji visbiežāk iesaistās dažādu procesu norisē, lēmumu pieņemšanā, ir līdzdalība pilsoniskās sabiedrības organizācijās. Latvijas Platforma attīstības sadarbībai – LAPAS direktore Inese Vaivare ziņojumā sniedza informāciju par pilsoniskās sabiedrības vidi un tendencēm Latvijā un pasaulē, izceļot pārmaiņas ekonomikā, finanšu sistēmā, piemēram, uzticībā balstītu finansējumu un lokāliem finanšu instrumentiem, digitalizācijas rezultātā radītajām iespējām, drošības izaicinājumiem un uzbrukumiem pilsoniskajai sabiedrībai. Inese Vaivare rosina aktīvistus meklēt atbildi uz jautājumu “kāpēc?” gan īstenoto aktivitāšu kontekstā, gan identificējot radīto ietekmi un šīs ietekmes mērīšanu, vēršot uzmanību uz ļoti nozīmīgajiem sadarbības tīkliem, kas ļauj iespējot daudzus procesus, un arī uz sociālu pārmaiņu nepieciešamību.
Mācību norisē vairākkārt tika vērsta uzmanība uz to, ka runāt par demokrātiju un līdzdalību ir vieglāk, nekā to praktizēt, tomēr ikvienam no mums ir iespējas un veidi, kā to darīt, sniedzot dažādus praktiskus piemērus daudzveidīgām aktivitātēm. Norvēģija ir viena no valstīm, kas gan pēc The Economist demokrātijas indeksa, gan Transparency International veidotā Korupcijas uztveres indeksa ir ar labākajiem rādītājiem, tāpēc mācībās Norvēģijā dzīvojošā GRID-Arendal fonda eksperte Ieva Ručevska sniedza ziņojumu par Norvēģijas pieredzi pašvaldību sadarbībā ar nevalstisko organizāciju sektoru. Savukārt salīdzinājumu starp pašvaldības atklātību Norvēģijā un Latvijā, īpašu uzmanību pievēršot situācijai Latvijā un pašvaldībās, skaidroja DELNA – Sabiedrība par atklātību direktore Inese Tauriņa.
Izzinot demokrātijas prakses konkrētā vietā, dalībniekiem bija iespēja iepazīsties ar trīs Cēsu novada pārstāvju pieredzēm, ko atklāja Cēsu Pluriversitāte dibinātājs Jānis Ķīnasts. Cēsu novada pašvaldības Komunikācijas un klientu servisa pārvaldes vadītājs Kārlis Pots aicināja nebaidīties no viedokļu sadursmēm un pieņemt tās kā daļu no mācību procesa, kurā augt gan iedzīvotājiem, gan publiskās pārvaldes pārstāvjiem, norādot, ka “katra cilvēka neapmierinātībā ir kāds grauds racionalitātes, neatkarīgi no tā, kā tā tiek pausta.” Savukārt Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija direktors Oskars Kaulēns vērsa uzmanību uz kvalitatīvas atgriezeniskās saites nozīmību, daloties pieredzē ar procesu, kā par to mācās un māca skolas komandu un skolēnus. Direktors arī uzsvēra kvalitatīvas līdzdalības nozīmību: “Daudz vairāk mēs sabiedrībā runājam par to, cik svarīgi ir līdzdarboties, nekā par to, kā to darīt kvalitatīvi.” Oskars Kaulēns norādīja, ka nepieciešams jaukt radītās iedomu sienas, jo ir svarīgi rādīt citiem, savu pieredzi demokrātisku procesu virzīšanā, kā arī mācīties no citiem.
Trešās dienas moderatore – Žaņa Lipkes memoriāls/ Žanis Lipke Memorial direktore Lolita Tomsone noslēgumā sniedza iedvesmu dalībniekiem, aktualizējot nozīmīgo pilsoniskās sabiedrības radīto ietekmi Latvijā un pasaulē, minot gan piemērus par tiesu sistēmas maiņu Izraēlā, gan atbalstu Ukrainai, gan analizējot pēdējo mēnešu un nedēļu norises Daugavpilī un Ogres novadā un daudzus citus nozīmīgus sabiedrības procesus, kas radījuši sistēmiskas izmaiņas, domāšanas maiņu un rosinājuši diskusiju par demokrātijas un brīvības nozīmību.

Mainīt teksta izmēru