Home / Jaunumi / Darbsemināri Latgales velotūrisma stratēģijas izstrādei

Darbsemināri Latgales velotūrisma stratēģijas izstrādei

Aicinām piedalīties darbsemināros 13., 21., 28. aprīlī ikvienu tūrisma uzņēmēju,  velotūrisma plānotāju, ar velotūrismu saistītos pakalpojumu sniedzējus, uzņēmējus, kas vēlas uzņemt velotūristus, pašus velotūristus, riteņbraukšanas entuziastus un atbalstītājus  iesaistīties Latgales tūrisma attīstības ietekmēšanā. Kopā radīsim risinājumus kā katra stiprās puses izmantot un attīstīt velotūrismu Latgalē!

Pieteikšanās saite: https://tinyurl.com/njyd7v3d

13.04.2021. “Latgales reģiona tūrisma stratēģija individuālā piedāvājuma konkurētspējas palielināšanai”

Darba kārtība: seminars_EV11_13.04.2021

21.04.2021.”Uzņēmējdarbības produktivitāte un ekonomiskā atdeve tirgvedības un pārdošanas veicināšanas kontekstā”

Darba kārtība:  seminars_EV11_21.04.2021

28.04.2021. “Tūrisma izpildes rādītāji – uz rezultātu orientēta tirgvedība. Attīstības uzraudzība”

Darba kārtība: seminars_EV11_28.04.2021

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros projekts “Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā, pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11”, Projekts Nr. 19-00-A019.332-000002, Aktivitāte “Semināru cikls II”

Mainīt teksta izmēru