Home / 13.kārta / Biedrība “VadiVidi” īstenojusi LEADER projektu

Biedrība “VadiVidi” īstenojusi LEADER projektu

Projekta īstenotājs: Biedrība “VadiVidi”

Projekta vadītāja: Sandra Igaune, tālr. +37129122990, e-pasts: sandra.igaune@gmail.com

Projekta Nr. 23-07-AL19-A019.2201-000001

Projekta nosaukums: Balvu Vilcenes Balvu ezeram “Pontoniem būt!”

Projekta kopējās izmaksas: 52744.95 EUR, tai skaitā ELFLA/publiskais finansējums 45000.00 EUR

Projekta mērķis: Uzstādīt un labiekārtot 4 Pontonus Balvu ezerā

Mainīt teksta izmēru