Home / 10. kārta / Biedrība “FC Ziemeļaustrumi” īstenojis LEADER projektu

Biedrība “FC Ziemeļaustrumi” īstenojis LEADER projektu

Projekta īstenotāja: biedrība “FC Ziemeļaustrumi”

Projekta vadītājs: Edgars Kaļva, tālr. +371 29336428, e-pasts: ziemelaustrumi@inbox.lv

Projekta Nr. 22-07-AL19-A019.2201-000004

Projekta kopējās izmaksas: 8873.02 EUR, tai skaitā ELFLA/publiskais finansējums 8072.07 EUR

Projekta mērķis: Labiekārtot degradētu teritoriju, sabiedrībai pieejamas vides izveidei un tūrisma attīstības veicināšanas nolūkos.

Mainīt teksta izmēru