Home / Jaunumi / Atvērta projektu kārta sabiedriskā labuma projektiem!

Atvērta projektu kārta sabiedriskā labuma projektiem!

Biedrība “Ziemeļlatgales partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 10. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju.

Sludinājuma kopsumma:100 191,74 EUR

Projektu iesniegšana: 17.01.2021. – 17.02.2021.

Atbalstāmā rīcība: R.2.1. Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.

Projektu īstenošanas termiņš; 1 gads

Maksimālā atbalsta intensitāte: 90%

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 50 000.00 EUR

Informācija: SLUDINĀJUMS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

Ar pārejas perioda finansējumu netiek atbalstītas aktivitātes, kas saistītas ar bērnu laukumu izbūvi, kapsētu labiekārtošanu, kā arī sabiedrisko, publisko telpu aprīkošana ar skaņas, gaismas pamatlīdzekļiem.

 

Mainīt teksta izmēru