Home / Jaunumi / Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē

Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē

Latgales plānošanas reģions (LPR) izsludina pieteikšanos atklātajam projektu konkursam “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” (2. kārta).
Otrajā konkursa kārtā tiks atbalstītas gandrīz visas uzņēmējdarbības jomas un atbalstam var pieteikties jebkura fiziska un juridiska persona (mazais vai mikro uzņēmums), kas savu saimniecisko darbību veic Latgales reģionā. Projektu iesniedzēji, īstenojot jaunu biznesa ideju, varēs saņemt atbalstu jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai, esošu produktu uzlabošanai, ražošanas jaudas būtiskai palielināšanai vai ražošanas procesu būtiskai maiņai, kā arī esošu pakalpojumu efektivitātes uzlabošanai. Konkursam pieejamais programmas līdzfinansējums ir 457 625,01 EUR un vienam projektam pieejamais līdzfinansējums ir no 5000 līdz 10 000 EUR.

Vairāk informācijas par pieejamo atbalstu un nosacījumi: https://lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/eez-fi-programma/grantu-shema-atbalsts-biznesa-ideju-istenosanai-latgale/#.YlQQGMhByM8
Projektu pieteikumus var iesniegt Latgales plānošanas reģionam no 2022. gada 1. aprīļa līdz 1. jūnijam.

Kontaktinformācija:

Elīna Ģipsle

Latgales plānošanas reģiona

Latgales uzņēmējdarbības centra

Grantu shēmas koordinatora p.i.

elina.gipsle[at]lpr.gov.lv

Tel.: 64624300

 

Mainīt teksta izmēru