Home / Jaunumi / Apkaimes sarunas Rugājos 02.05.

Apkaimes sarunas Rugājos 02.05.

2.maijā Ziemeļlatgales partnerības pārstāvji viesojas Rugājos, lai tiktos ar Rugāju un Lazdukalna aktīvākajiem iedzīvotājiem.
Tikšanas mērķis bija informēt iedzīvotājus par LEADER programmu 2023. – 2027.gadam, kā arī jaunās startēģijas izstrādi.
Sarunas laikā tika diskutēts par uzņēmējdarbības jomām, kuras nepieciešams attīstīt pagastos, lai vecinātu pakalpojumu un produktu pieejamību vietējiem iedzīvotājiem, dabas objektu attīstīšanu un labiekārtošanu, kopējo Balvu novada attīstību, kā arī mērķiem, kurus jārealizē nākamajos piecos gados.
Paldies Rugāju un Lazdukalna iedzīvotājiem par aktīvo dalību sarunās un jaunu ideju ģenerēšanu.
Kā arī īpašs paldies Jurim Bleideram par viesmīlīgo uzņemšanu “Koka gudrību darbnīcā”!
Mainīt teksta izmēru