Home / Jaunumi / Seminārs par finanšu un investīciju plānošanu

Seminārs par finanšu un investīciju plānošanu

Piedāvājam iespēju papildināt savas zināšanas seminārā “Finanšu un investīciju plānošana, rīcības tūrisma produktu attīstībai un pilnveidei”, kas notiks tiešsaistē 30.03.2021.

Ņemot talkā pavisam vienkāršus paņēmienus un visiem viegli pieejamus rīkus,uzņēmējiem tiks dota iespēja  aktīvāk pievērsties uzņēmuma ilgtermiņa un īstermiņa finanšu plānošanai, atbildot uz jautājumiem: Kā veidojas pašizmaksa? Kā samazināt pašizmaksu? Kā plānot naudas plūsmu? Kā aprēķināt, vai investīcijas atmaksāsies?

Semināra laikā uzņēmējiem tiks sniegta konkrēta, ikdienā pielietojama informācija par uzņēmumu finanšu plānošanu – pašizmaksu, naudas plūsmu, investīciju atdevi.  Tiks sniegta iespēja šīs zināšanas izmēģināt un pielietot praksē, izstrādājot kādu jaunu tūrisma produktu. Seminārs būs ļoti noderīgs tiem, kuri vēlas izprast pašizmaksas veidošanās pamatprincipus un investīciju atmaksāšanos. 

Šis ir vērtīgs seminārs ikvienam, lai saprastu, kā piespiest finanses strādāt savā labā!

Pieteikšanās: https://tinyurl.com/2mq94ed8

Darba kartība: https://tinyurl.com/3wj43ouf

Piekļuves informācija tiks nosūtīta reģistrētajiem dalībniekiem pirms semināra.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros projekts “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007 ; Aktivitāte “Semināru cikls III”

Mainīt teksta izmēru