9. kārta

Uzņēmējdarbības projektu 9. kārta rit pilnā sparā! Projektu iesniegšanas termiņš 22.11.2021.-22.12.2021.

Informācija par projektu kārtu meklējama:
https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/biedriba-balvu-rajona-partneriba/

Atbalstāmās rīcības:

R.1.1. “Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē”

R.1.2. “Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darbībai”

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 65 000,00 EUR

VISI AKTUĀLIE DOKUMENTI:

SLUDINAJUMS 9 KARTA

pasnovertejums_9karta_riciba1_1

pasnovertejums_9karta_riciba1_2

LEADER_9_KARTA_prezentacija-17_11_2021

Lauksaimniecibas_produktu_parstrade

 

 

Mainīt teksta izmēru