1.kārta

Uzņēmējdarbības projektu 1. kārta jaunajā LEADER periodā! Projektu iesniegšanas termiņš 20.07.2024. – 20.11.2024.

Informācija par projektu kārtu meklējama:
LAD

Atbalstāmās rīcības:

Rīcība 1.1. Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē

Rīcība 1.2. “Lauku biļete”

 

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:

Rīcībā 1.1. – 200 000,00 EUR

Rīcībā 1.2. – fiksētais maksājums līdz 15 000,00 EUR

 

VISI AKTUĀLIE DOKUMENTI:

SLUDINAJUMS 9 KARTA

PROJEKTA IESNIEDZĒJA PAŠNOVĒRTĒJUMS

 

 

 

 

Mainīt teksta izmēru