10. kārta

Biedrība “Ziemeļlatgales partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 10. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju.

Sludinājuma kopsumma:100 191,74 EUR

Projektu iesniegšana: 17.01.2022. – 17.02.2022.

Atbalstāmā rīcība: R.2.1. Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.

Projektu īstenošanas termiņš; 1 gads

Maksimālā atbalsta intensitāte: 90%

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 50 000.00 EUR

Informācija: https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/biedriba-balvu-rajona-partneriba/

Mainīt teksta izmēru