Home / 9. kārta / Sadaļa "10.kārta"

10.kārta


Noslēgusies 10. projektu kārtas vērtēšana!

Noslēgusies biedrības “Ziemeļlatgales partnerība” atklātās 10. kārtas  projektu iesniegumu vērtēšana atbilstoši Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam pasākumā 19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, rīcībā 2.1.  Vietējās ter...
Lasīt tālāk

Noslēgusies 10.projektu konkursa kārta LEADER sabiedriskā labuma projektiem

Ir noslēgusies biedrības "Ziemeļlatgales partnerība" 10. sabiedriskā labuma projektu iesniegšanas kārta.  Kopumā ir iesniegti 11 projekti un starpība starp pieprasīto un pieejamo publiskā finansējuma summu sastāda - 62501,16 EUR. Šobrīd projekti ir nodoti vērtētājiem! Paldies visiem aktīvajiem projektu rakstītājiem un vēlam veiksmi!  
Lasīt tālāk
Mainīt teksta izmēru